Elektronik

Har du brug for en printer i dag?

Ligesom med så mange andre elementer i forbindelse med vores computere, har også printeren været igennem en rivende udvikling de sidste ca. 50 år. Dette er tilfældet med al hardware i forbindelse med computere, pc’er og så videre. Kabinettet og dets udseende har været igennem en voldsom udvikling. Dette gælder både i størrelse, holdbarhed og kunnen. Det samme gælder de stole vi sidder på, det at vi nu ikke bare har lyd på vores computer men rent faktisk kan sætte vores headset til. Det gælder også når det kommer til lagring og tastatur. Og, som sagt, er det også tilfældet når vi vil udskrive noget.

Man kunne argumentere, at med den udvikling computere og internettet generelt har været igennem især de sidste årtier, så er det vel egentlig ikke længere relevant med printere? Andre vil helt sikkert argumentere for “jo, vel er det stadig relevant”. Dette kunne fx være i forhold til udprintning af underskrifter, andre vigtige papirer som kræves afleveret i fysisk form eller noget med affektionsværdi såsom billeder.

Men man kunne jo også gå den stik modsatte retning og argumentere for, at en printer ikke bare er en inkjet eller laserprinter, men at mange i dag også køber en printer for at kunne faxe, eller scanne. Andre igen ville måske argumentere for, at begrebet også dækker over eksempelvis en 3D printer. Ligesom vores mobiltelefoner i dag ikke kun fungerer som telefoner, men også benyttes for at kunne sende emails, se tv, spille spil eller tage billeder, så anskaffer mange mennesker sig også en printer for at kunne bruge en del andre funktioner såsom scanneren. Dette kommer på tale, når banken eksempelvis skal modtage en kopi af en underskrevet aftale, når offentlige instanser eller andre skal have billeddokumentation eller man selv ønsker at kunne gemme gamle billeder førend de falmer til komplet uigenkendelighed.

Så nej, printeren som sådan og den tidligere generelle brug af printeren er nok ikke længere så nødvendig som tidligere – for de fleste mennesker i hvert fald. Men der kan opstå situationer, hvor den kan være nødvendig eller rar at have. Eksempelvis er det trods alt stadig kutyme, at man printer sange til konfirmationer, bryllupper og runde fødselsdage. Der er en printer bestemt stadig rar at have i huset. Og så er der denne mulighed for, at man anskaffer sig en printer som eksempelvis også kan scanne og faxe – alt efter ens behov. Især muligheden for at scanne ender de fleste med at værdsætte, når skolen skal have billeddokumentation til studierejsen, banken skal have et underskrevet dokument eller billedlegitimation til et nyt kort eller når man ønsker at sætte billeder ind i konfirmationssangen – inden den skal printes.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like